Vi skåningar blir hela tiden fler och på fem år har befolkningen ökat med 6 procent. Samtidigt har antalet aktiva blodgivare minskat med 10 procent.

En påse blod har sex veckors hållbarhet vilket betyder att det hela tiden behövs frivilliga som återkommande ger blod. I Sverige ges 37 blodgivningar per tusen invånare, att jämföra med exempelvis Danmark där det ges 51 blodgivningar per tusen invånare.

- Skåne behöver fler blodgivare för att dryga ut marginalerna inom sjukvården. Därför tar vi initiativ till ett blodgivarprojekt i Skåne. Den som blir ny blodgivare får möjlighet att ge dubbla gåvor, dels i form av sitt blod som kan hjälpa andra, dels genom att kunna välja en skånsk förening som vi från bankens sida stöttar med 1 000 kronor, säger bankchef Björn Ovander.

Medarbetare i Sparbanken Skåne har sedan tidigare möjlighet att ge blod på arbetstid, då banken är med i GeBlods nationella satsning Rädda liv på arbetstid. Genom projektet ”Bli blodgivare med Sparbanken Skåne” tar banken engagemanget ett steg vidare till sina kunder, föreningslivet och allmänheten.

För att delta anmäler man helt enkelt sitt intresse att bli blodgivare på GeBlod.nu och ger blod på en blodcentral eller blodbuss i Skåne. I samband med besöket hos GeBlod väljer den nya blodgivaren en förening inom Sparbanken Skånes verksamhetsområde*, eller en av fem förvalda verksamheter som bidrar till samhällsnytta i Skåne, som banken bidrar med 1 000 kronor till. Satsningen blir möjlig genom sparbanksidén, där en bärande del är att vinst från bankrörelsen som inte behöver stanna för att trygga bankens framtid ska kunna återföras till utvecklingsprojekt i det lokala samhället.

I svensk sjukvård behövs i genomsnitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året om. Blodet används till exempel vid cancerbehandlingar, förlossningskomplikationer och kroniska sjukdomar. Enskilda händelser som till exempel en olycka eller en blödning under en operation kan snabbt minska blodlagret.

- Vårt mål är att projektet ska ge 1 500 nya blodgivare i Skåne under året. Samtidigt som vi alla kan bidra till regionens blodbank, stöttar vi det lokala föreningslivet här i Skåne. Insatsen räddar alltså både liv och stödjer föreningslivet på samma gång, säger Björn Ovander på Sparbanken Skåne.

* Sparbanken Skånes verksamhetsområde består av kommunerna Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge kommun

Bli blodgivare med Sparbanken Skåne – så går det till

Fler blodgivare behövs i Skåne. Den som anmäler sitt intresse för att bli blodgivare på GeBlod.nu och ger blod på en blodcentral eller blodbuss i Skåne får möjlighet att välja en ideell skånsk förening inom Sparbanken Skånes verksamhetsområde som banken skänker 1 000 kronor till, alternativt en av fem förvalda verksamheter som bidrar till samhällsnytta i Skåne. Skriv ut och fyll i blanketten på sparbankenskane.se/blodgivare. Projektet gäller endast nya blodgivare under 2023. Banken har avsatt 1,5 miljoner kronor till satsningen. 

 

 

Länk: Bli blodgivare